Se & göra

Trädgårdsgatan

Kristinehamn, Värmlands län

Kategori

  • Sevärdhet

Ta en promenad på den kullerstensbelagda gatan längs älven och du får en bild av hur det såg ut i Kristinehamn på 1800-talet.

Kliv in på Trädgårdsgatan och känn 1800-tals atmosfären. Borgmästare C.H. Nordfeldt skänkte några av trädgårdstomterna till staden på ett villkor att man skulle anlägga en park som brandskydd. Nordenfeldtsparken invigdes 1877 och ger gatan dess lummiga karaktär.

Trädgårdsgatan 2, Grundelsgården: Gården timrades upp efter branden 1777 till nuvarande byggnad.
Trädgårdsgatan 4, Blombergsgården: Denna låg ursprungligen vid Södra Staketgatan. Det var kopparslagsmästare Anders Blomberg som lät uppföra gården på 1820-talet. Mot 75 riksdalers arvode utfördes byggnadsarbetet av tre västvärmlänningar. Gården flyttades till nuvarande plats på 1970-talet.
Trädgårdsgatan 6: Gården fick under byggnadsvårdsåret 1975 diplom av Värmlands museum för föredömlig renovering.
Trädgårdsgatan 8, Prostgården: Den nuvarande vackra prostgården är från år 1857. Siste prästen flyttade härifrån år 1965.
Trädgårdsgatan 10: Ett av Kristinehamns äldsta timmerhus, innehåller såväl kärnvirke som intressant historia.

I närheten