För mer information

Kontakt gärna en turistbyrå, infopoint eller Vänerhub runt Vänern för mer information

Länk till turistinformation, infopoints och Vänerhub.

Informationsbroschyr om Vänerleden

Här nedan kan du ladda ner en broschyr som beskriver Vänerleden.

loading="lazy"

Ladda ned broschyren på svenska eller engelska på länkarna nedan.

Cykelatlas över Vänerleden

Calazo förlag har tagit fram en atlas för Vänerleden som finns att köpa online hos dem, i olika webbutiker och hos turistbyråer runt Vänern. Köp atlasen här.

loading="lazy"

Synpunkter och felanmälan

Har du synpunkter angående Vänerleden som du vill framföra till ansvariga finns det möjlighet att göra det via detta formulär. Länk till formulär