Resa hit

Till Vänern och Vänerleden kan du ta dig på flera olika sätt med kollektivtrafik och egen bil. Runt sjön finns flera operatörer inom länstrafik som erbjuder resor med buss och tåg. På vissa tåg och bussar har du möjlighet att ta med dig cykel, men kolla alltid med din reseoperatör, tåg- eller bussbolag vad som gäller för just din resa.

Resa med buss och tåg

Om du reser långt är tåg ett bekvämt sätt att ta sig till Vänern. På SJ:s webbsida kan du söka och boka resa för flera tåg- och bussbolag i Sverige. På SJ:s egna tåg finns i dagsläget inte möjlighet att ta med cykel, om den inte monteras ned och förvaras i cykelväska. Föreningen Cykelfrämjandet har gjort en sammanställning av möjligheter att ta med cykel i tågtrafiken i Sverige, som du kan ta del av här.

Det bolag som sköter tåg- och busstrafiken kring de södra delarna av Vänern är Västtrafik. Du kan köpa olika typer av biljetter, från enkelbiljetter till periodkort. Du har också möjlighet att betala med ett kontokort på bussarna. Om du har frågor kring lokaltrafiken så ring gärna tåg-och bussförsäljning i Vänersborg på +46(0)521-100 27 eller besök Västtrafiks hemsida. Och för att veta hur du kan ta med cykel så kika här om cykel på Västtrafiks resor.

Värmlandstrafik sköter buss och viss tågtrafik längs norra delen av Vänern, och du hittar tidtabeller och mer information på Värmlandstrafiks webbsida. Det går också bra att ringa kundservice på telefonnummer +46(0)771-32 32 00. På några busslinjer kan du boka transport av cykel, vilka linjer det gäller och hur du bokar finns att läsa på Värmlandstrafiks webbsida. Vissa tågsträckor runt Vänern trafikeras också av TÅGAB, och deras tåg finns med i SJ:s tidtabeller och bokningssystem där du även kan se alla andra tågmöjligheter i hela Vänerområdet.

Med bil

Norra delen av Vänern nås via E18 från Stockholm och Oslo och söderifrån når du vänerområdet via E45 från Göteborg, eller via Riksväg 44 från Uddevalla och Lidköping.

Långtidsparkering för längre än 7 dagar vid Vänern

Om du kommer med bil och ska cykla hela eller stora delar av Vänerleden finns några platser med långtidsparkeringar längs leden där du kan stå längre än 7 dagar.

Långtidsparkering Mariestad

I Mariestad finns möjlighet att parkera 10 dagar i yttre hamn. Läs mer om parkeringsmöjligheter i Mariestad här.

Långtidsparkering Vänersborg

I Vänersborg går det att ansöka om långtidsparkering hos kommunens trafikingenjörer om det finns behov av att stå längre än sju dagar eller om samtliga sjudagarsplatser är upptagna. Parkering kan då även medges på annan plats. Kontakta Vänersborgs Kommun på +46(0)521-72 10 00 och be att få prata med Trafikingenjörerna. Du kan också skicka e-post till trafik@vanersborg.se.För mer information och parkeringskarta, se Vänersborg kommuns webbplats.

Långtidsparkering Åmål

I Åmål finns långtidsparkering för 14 dagar i mån av plats vid Centrumhamnen och järnvägsstationen, se karta här.

Långtidsparkering Kristinehamn

I Kristinehamn går det att parkera längre tid än 7 dagar i mån av plats. Kontakta Kristinehamns kommun för godkännande och dispens för längre parkeringsperiod.