Se & göra

Sannaleden

Kristinehamn, Värmlands län

Kategori

  • Att göra

Vandra mellan Sannakajen och Herrgårdscampingen på den 6 km långa Sannaleden i Kristinehamn. En härlig rundslinga där delar av den följer vattnet. Nära till både centrum och strandpromenaden.

Mellan Kristinehamn Arena och Herrgårdscampingen finns strandskogen och här hittar du lövträd som sälg, björk, al och hägg. Strandskogen är en attraktiv häckningsmiljö för många sångfågelarter på grund av vegetationens utformning med en högörtsflora och ett flerskiktat buskbestånd. Förekomsten av döda lövträd och högstubbar är också av betydelse för fågellivet. Den i Kristinehamn sparsamt förekommande mindre hackspetten har tack vare detta konstaterats häcka här.

Fågelliv

I maj och juni finns det mycket att höra och se, speciellt för dig som är fågelintresserad. I närheten av arenan kan du exempelvis se de takhäckande vitfåglarna i hamnen. Längs leden genom strandskogen är fågelsången näst intill öronbedövande i månadsskiftet maj/juni. Högst av dem alla sjunger näktergalen, som brukar förekomma i ett eller två exemplar. Även i vassen håller det till en högljudd, om ej särskilt skönsjungande solist, nämligen trastsångaren. Ingen av dessa arter förekommer på särskilt många platser i Kristinehamn.

Strövstigen genom strandskogen når på ett ställe fram till sjön, här finns en liten rastplats med fin utsikt över Varnumsviken. Under vår- och höstflyttningen kan du exempelvis se flockar av vigg på genomresa. Bland de arter som håller till på Cascobojarna är storskarv och havstrut de mest iögonfallande.

Gena eller ta en extra tur!

Möjlighet finns att gå en kortare rundslinga eller om du vill ta en långpromenad kan du istället fortsätta längs strandpromenaden ca 4,5 km till Picassoskulpturen och vidare in på nya leden Jaquelines naturstig på Strandudden.

I närheten