Se & göra

Runstenen vid Järsberg

Kristinehamn, Värmlands län

Kategori

  • Sevärdhet

En av Sveriges äldsta runstenar, daterad till 500-talet, hittar du i Kristinehamn.

Stenen hör till de mer gåtfulla och inskriften är svårtolkad. Vissa hävdar att ristaren genom ordet Eril identifierar sig som en av herulerna, medan andra tolkare betvivlar detta. Det är möjligt att stenens topp är avbruten, vilket skulle betyda att ordet Eril kanske har en annan betydelse. Stenen dateras till 500-talet vilket är innan vikingatiden (800-1050). En pärla med samma datering som stenen har hittats intill fyndplatsen. Pärlor av detta slag brukar oftast ha ett samband med kvinnogravar.

Läs mer om den gåtfulla runstenen.

I närheten