Se & göra

Parkområdet på Marieberg

Kristinehamn, Värmlands län

Kategori

  • Sevärdhet

Vackert parkområde på Marieberg, Kristinehamn. Parken anlades i samband med att Mariebergs hospital byggdes 1883. Parken är helt och hållet anlagd, grävd och byggd för hand av patienter och vårdare.

Översynen vid parkbygget sköttes av överläkaren och trädgårdsmästaren. Parken är hela 32 hektar stor

Det som syns idag är att Mariebergsområdet är en grön stadsdel. Runt om i parken finns ett stort antal träd och över tio kilometer klippta häckar av olika slag. De gamla träden och alléerna är boplats för en mängd fåglar, insekter och fladdermöss. Ibland kommer nötkråkan på besök och äter av brödtallens frön. Rester av den en gång så imponerande fruktträdgården finns kvar och bjuder på vacker blomsterprakt på våren. Den stensatta bäcken som leder genom parken, stannar upp en stund i en damm med tillhörande musiktorn och ringlar sedan vidare hela vägen ut i Vänern.

Marieberg är idag en välbesökt stadsdel med café, restaurang och andra småföretagare. Kristinehamns konstmuseum finns i före detta Panncentralen. Flera av det gamla hospitalets byggnader har byggts om till lägenheter.

I närheten