Se & göra

Björkvallen Mountainbikeled

Kristinehamn, Värmlands län

Kategori

  • Promenad
  • Att göra

Cykla 12 km på en lätt MTB led i skogsmiljö i Kristinehamn med kortare sträckor av grusväg och skogsbilsväg.

På Björkvallen finns tre olika MTB leder av blandad karaktär. Lederna går genom grusvägar och in i skogsstigar i området kring Djurgården och det gamla militärområdet vid A9.

Björkvallen och MTB-leden har gemensam dragning till en början, men sedan får leden Björkvallen en högre andel stig. Leden är en teknisk blå led med inslag av stigar med mer medelsvår nivå. Utmed leden finns kortare sträckor med grusväg/skogsbilsväg.

En Biking Värmland led är kvalitetssäkrad.

Det innebär att den uppfyller en rad kvalitetskriterier. Som att det finns avtal med markägare, tydlig enhetlig markering och svårighetsgradering, kontinuerlig skötsel, hänsyn tagen till natur- och kulturmiljö samt information på svenska och engelska.

Lederna går till stora delar över privata marker som markägaren frivilligt upplåtit. Visa största möjliga hänsyn och följ allemansrätten. Vi får röra oss fritt i naturen tack vare allemansrätten. Den innebär i korthet: Inte störa, inte förstöra! www.allemansrätten.se

Om du vill göra upp eld så gör det bara på fasta eldplatser. Elda aldrig om det är fara för brand eller vid eldningsförbud. Information om eldningsförbud får du via telefonsvarare på tel: 054 – 15 50 15.

I närheten