Se & göra

Vänersborgs museum

Vänersborg, Västra Götalands län

Kategori

  • Att göra

Gör en tidsresa i Sveriges äldsta bevarade museimiljö

Kliv rakt in i 1800-talets museimiljö

Vänersborgs museum uppfördes 1885 och är landets äldsta, för ändamålet, bevarade museimiljö. I detta museum tar man klivet rakt in i 1800-talets idévärld där de mest exotiska samlingar, hemförda av äventyrliga upptäcktsresanden från världens alla hörn, samsas om utrymmet i montrar och salar.

Famnar den exotiska världen

Grundaren Adolf Andersohns idé var att visa besökarna den stora världen, med tonvikt på att förmedla känsla och upplevelse mer än fakta. Småstadens invånare förundrades över egyptiska fornsaker, afrikanska djur, ostindiskt porslin, ryskt konsthantverk, etnografica samt numismatiska och arkeologiska samlingar.

Dagens Vänersborgs museum

Idag finns här fortfarande afrikanska fåglar, egyptiska sarkofager, konstverk, fröprover och mycket mer. Under ditt besök på Vänersborgs museum upplever du naturforskarnas resor genom södra Afrikas ökenområden och ostindiefararnas seglatser över stormande hav. Programverksamheten är omfångsrik med både fasta och tillfälliga utställningar.

I närheten