Se & göra

Paddeltips i Kristinehamns skärgård

Kristinehamn, Värmlands län

Kategori

  • Att göra

Njut av sandstränder och badklippor, paddla runt öarna Vålön/Kalvön/Sibberön.

Iläggsplats: Vålösundet vid Picassoskulpturen eller vid kajakuthyrningen.

Sträcka: 17 km räknat från kajakuthyrningen. Från skulpturen är det något kortare.

Tid: 1/2 - 1 dag

Karta: Skärgårdskarta över Norra Vänern eller ur boken Paddlingsturer i Vänern sid 113.

Svårighetsgrad: Medel.

Vid blåsigt väder blir passagen runt Sibberön, som ligger längst ut mot Vänern, svår. Man kan då gena, genom något av sunden mellan öarna.

Här paddlar du runt de tre öarna och återvänder till utgångspunkten. Startplats är vid kajakuthyrningen, där det finns parkering, eller vid badstranden nedanför Picassoskulpturen. Du paddlar till den västra sidan av öarna genom att antingen följa den Inre farleden eller genom den trånga passagen söder om Tyskholmen (Ringbergssundet). Du kommer då ut i Hjälmarsfjorden och där följer du Vålöns västsida. Du passerar sundet mellan Kalvön och Vålön. Beroende på vattenståndet kan du gena här. Längs Kalvöns stränder finns flera rastplatser. På Sibberöns sydände finns känsligt fågelliv och du bör undvika att gå iland här. Runda sydspetsen och Karlstadsholmen. Vid Lakviken på Sibberöns östsida finns fina rastplatser och här finns också ett lämpligt ställe för övernattning. På Sibberöns nordsida hittar du en övernattningsstuga. Längs Vålön finns flera bra platser att angöra land och norrut på ön finns det flera populära sandstränder. Härifrån paddlar du sen tillbaka till utgångspunkten.

Ett kortare alternativ är att du paddlar över direkt till badplatsen på Vålön och sen kan du vandra längs leden som förbinder öarna via gångbroar. Fler bra paddlingtips hittar du i boken Paddlingsturer i Vänerland av Olle Persson.

I närheten