Se & göra

Melleruds Museum o släktforskningsarkiv

Mellerud, Västra Götalands län

Kategori

  • Sevärdhet

Upplev historiens vingslag

På Melleruds Museum och släktforskningsarkiv kan du uppleva historiens vingslag. Boendemiljöerna i våning 2 och 3 visar hur Sverige var i olika tidsepoker. Du kan också uppleva historien i arkivets värld. På tredje våningen finns ett släktforskningsarkiv med möjligheter att söka dina rötter.

Museet
Den 11 maj 1985 invigdes Melleruds Museum, som sedan 1984, genom ett idogt arbete byggts upp av medlemmar ur den nybildade Mellerud–Holm-Järns hembygdsförening i Tingshusets andra våning. Hembygdsföreningen i Mellerud, Holm och Järn visar boende- och arbetarmiljöer i ett flertal rum i det gamla tingshuset. Släktforskningsarkivet är omfattande med kyrkböcker, kartor m.m. Redan från 1920-talet har allmogesamlingar förvarats på Tingshusets vind, men det är först nu som dessa kommit till sin rätt i det nya museets olika rumsmiljöer.
- På första våningen finns en backstuga där de fattiga bodde, ofta stora familjer i ett enda rum.
- Arbetarbostaden med kök och rum är från 1920-30-talet. Här sitter mannen och läser tidningen medan hustrun arbetar vid sin stickmaskin och gamla mor maler kaffe.
- I bondens kök håller man på med bak och vävning. Det svarta taket vittnar om rök från spisen och från stickan i lysekärringen.
- Finrummet i museets högreståndsmiljö speglar de förmögnas villkor, som märkbart avviker från backstugefolkets.
- På nästa våning har vi Hantverksgatan där man kan titta in hos smeden, skräddaren, skomakaren eller strykerskan med flera andra gamla yrkesgrupper.
- Inne på logen står tröskarna med sina slagor och i ladorna på båda sidor finns höns med kycklingar och pigan och drängen vänslas i höet.
- I Dalaborgsrummet finns en rekonstruktionsmodell av medeltidsborgen Dalaborg, som uppfördes 1304 vid Vänerns strand och brändes under Engelbrekts resning 1434.
- Runt det lilla torget finns en handelsbod med allt som brukade finnas i en affär förr i tiden. Här ligger också fotografens salong och telefonväxeln.
- I skolan med dess traditionella planscher och gamla läroböcker sitter den stränge skolläraren med pekpinnen i handen.

Tingshuset i Mellerud
Byggdes 1909 och användes som tingshus till 1996. Huset är byggt i tegel och är tre våningar högt. De två översta våningarna används av Mellerud-Holm-Järns hembygdsförening. Melleruds Kommun, som äger huset, använder nedre våningen till möten och konferenser.

I närheten