Se & göra

Gamla Stan med domkyrkan

Mariestad, Västra Götalands län

Kategori

  • Att göra
  • Sevärdhet

Välbevarad stadskärna med domkyrka utan biskop

Gamla Stan är området på Näset, omkring den mäktiga domkyrkan. Gamla Stan i Mariestad räknas som en av landet bäst bevarade trästäder. Bebyggelsen är från 1700- och 1800-talen och ger en inblick i forna tiders levnadssätt.

Trähus och kullerstensgator

Den vackra träbebyggelsen i Gamla Stan finns fortfarande kvar och i den nordligaste delen, kallad Näset, finns inslag bevarade från tiden före den stora stadsbranden 1693. Vandra på kullerstensgator och besök gårdar som minner om en svunnen tid. Kika gärna in på någon av de gamla hantverksgårdarna men tänk på att du befinner dig på privat mark.

På många av husen sitter skyltar med information om husets historia, arkitektur och ibland vem som bott där tidigare. Vill du guida dig själv runt i Gamla Stan finns en enkel folder över intressanta hus med informationsskyltar. Du kan ladda ner den här.

Sommartid kan du följa med på guidade stadsvandringar ett par gånger i veckan. Stadsvandringen är bokningsbar för grupper hela året.

Pampig kyrka som vägvisare

Som kronan på verket reser sig domkyrkans höga torn mitt i den gamla stadskärnan som en vägvisare för resenärer till sjöss och på land. Titta in och vila benen en stund i domkyrkan som fortfarande bär sin värdighet trots att biskopen sedan länge har sitt säte i Skara.
Kyrkan uppfördes 1593-1625, till följd av religiösa motsättningar mellan bröderna hertig Karl och Johan III. Redan 1580 hade Värmland och den nordligaste delen av Västergötland brutits ut ur Skara stift och bildat en egen s. k. superintendentia med säte i Mariestad.

Nuvarande utseende är ett resultat av 1903-05 års restaurering av arkitekt Folke Zettervall. Den tidigare kalkputsen knackades ned och tornspiran fick sin höga resning (82 meter).

Domkyrkan är öppen: 1 maj - 31 augusti kl. 08.00-20.00, 1 sep - 30 april dagligen kl. 08.00-16.00.

I närheten