Se & göra

Gamla Ekuddens naturreservat

Mariestad, Västra Götalands län

Kategori

 • Sevärdhet

En udde vid Vänern

Tidan utgör en viktig rastlokal framförallt för vadarfåglar eftersom att ån avsätter finkornigt material längs de långgrunda stränderna. Naturreservatet Gamla Ekudden som endast ligger två kilometer från centrum har ett mycket högt naturvärde och används flitigt som rekreationsområde. De gamla knotiga och vidkroniga ekarna har gett udden sitt namn.

Under lång tid har området varit betesmark åt Marieholms kungsgård, och där har också funnits ett tegelbruk under 1700- och 1800-talen. Rester av byggnader är fortfarande synliga. Detta område, kallat Tegelängen, har blivit ett uppskattat tillhåll för häckande och flyttande vadare - och för ornitologer.

Du är välkommen att besöka naturreservatet Gamla Ekudden men tänk på att det inte är tillåtet att

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, inskrift eller jämförlig anordning,
 • störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • slänga flaskor, burkar eller annat skräp
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor, lavar eller svampar
 • framföra motordrivet fordon
 • göra upp eld (annat än på särskilt anvisad plats),
 • tälta
 • rida
 • framföra cykel annat än på anvisad väg, stig eller plats
 • förtöja eller ankra båt.