Se & göra

Frans G Bengtssons minnesbibliotek

Gullspång, Västra Götalands län

Kategori

  • Att göra
  • Sevärdhet

Böcker och originaldokument från författarens liv

Frans G Bengtsson
Frans G Bengtssons böcker från hans privata bibliotek finns samlade i ett av rummen på Gullspångs kommunbibliotek. Här finns böckerna, det rustika skrivbordet och en rad intressanta originaldokument som brev och arbetsanteckningar. På Ribbingsfors Herrgård utanför Gullspång levde den kände författaren sina sista 15 år. Vid herrgården finns den tusenåriga ek som omnämns i hans mest kända roman Röde Orm.

Författaren levde mellan 1894-1954 och ligger begravd på kyrkogården vid Amnehärads kyrka.

Biblioteket omfattar ca 5.000 volymer. De områden som dominerar biblioteket är historia, litteraturhistoria och skönlitteratur. Ungefär hälften av böckerna är svenska. I övrigt dominerar engelska utgåvor vartill kommer tyska, franska, isländska, danska och norska volymer. I biblioteket finns också en del brev och manuskript bevarade.

Katalogisering
Biblioteket har katalogiserats på ideell basis av Sune Jakobsson. Katalogen är sökbar via webben efter att ha konverterats till LIBRA-format hösten 2003. I katalogen kan den intresserade se vad Frans G. hade i sitt bibliotek och dessutom vad han antecknade vid läsning. Många av böckerna innehåller nämligen anteckningar, kommentarer och understrykningar av författarens hand. Dessa har Sune Jakobsson fört in i katalogens anmärkningsfält.

Anmärkningarna visar prov på Frans G. Bengtssons minne och noggrannhet. Han ifrågasätter fakta och korrigerar stavning och interpunktion. Anteckningarna rymmer också en hel del omdömen om personer och företeelser.

Sune Jakobsson är noga med att påpeka av författarens handstil ibland är svår att läsa. Anmärkningarna kan därför vara behäftade med vissa fel.

Frans G Bengtsson-sällskapet
Sällskapet bildades 1985 och har till ändamål att sprida kännedom om Frans G. Bengtssons författarskap, hans person, tid och miljö.

Öppettider
Det finns möjlighet att besöka minnesbiblioteket när Gullspångs bibliotek har öppet. Utställningsrummet ligger i anslutning till biblioteket. För att säkert få besöka rummet där Frans G Bengtssons böcker förvaras behöver du innan ditt besök kontakta biblioteket.

I närheten