Se & göra

Fiska i Hallsjön

Vänersborg, Västra Götalands län

Kategori

 • Att göra

Rofyllt fiske på Halleberg

Fiskekort

För att fiska i Hallsjön krävs fiskekort som kan köpas online via vår bokningssida eller på turistbyråerna i Trollhättan och Vänersborg och Fiskeshopen i Trollhättan. Det är viktigt att du har med dig ditt fiskekort och att det är synligt när du fiskar då fiskeinspektörer går omkring och kontrollerar era kort, de hjälper också gärna till att svara på om du har några frågor.

Fiskekortet är personligt och säljs som dagskort för 200 kr med fiske tillåtet mellan kl 06.00-23.00. Vid bokning online tillkommer en bokningsavgift på 30 kr. Efter mottagen bekräftelse kan man ej avboka eller få pengarna tillbaka.

Fiskeregler

Här gäller dagskort och endast Hallsjöns fiskekort. De regler som finns ska läsas igenom eller kännas till innan påbörjat fiske. Fiskekort är personliga och kan inte lämnas över till annan person.

 • Ett fiskekort kostar 200:- per dag. Du får köpa max 2 kort per person och dag. (Vid köp online tillkommer administrationsavgift på 30kr/kort)
 • Högst 2 stycken ädelfiskar får tas upp per fiskekort.
 • Ett fiskekort gäller för 1 stycken spö. Alternativt spinn-, flug-, pimpel- eller metspö.Till detta får användas högst en fluga/drag/pirk eller krok.Endast ett reservspö får medtas per fiskekort.
 • Fiskekortet är personligt och oavsett inköpsplats ska namn, personnummer och korrekt datum för dagen vara synligt samt kontrolleras med legitimation. Digitala köp behöver kompletteras med betalningsbevis (t.ex skärmdump) eftersom det är bristande täckning som försvårar att visa genomförd transaktion. Giltiga papperskort är ifyllda med bläckpenna och stämpel.
 • Fiske får endast bedrivas mellan klockan 06:00-23:00 alla dagar i veckan, övrig tid är allt fiske förbjudet. Det förekommer att sjön är arrenderad men detta informeras via Facebook och på skyltar i god tid.
 • Allt fiske sker från land, förutom isfisket.Fiske från båt/gummiflottar/flytringar/kanot/kajak eller dylikt är ej tillåtet,Undantag vid skriftligt utfört tillstånd utav Stiftelsen Bergagården.
 • Det är förbjudet att störa andra fiskare eller ockupera fiskeplats utan att fiska. Bad från bryggor är förbjudet, eftersom det stör fiskare vid spring eller rörelse på bryggor.
 • På ett fiskekort får du som ansvarig vuxen ha med ETT barn under 13 år som fiskar med eget spö i nära anslutning till dig, utan särskild avgift, dock gäller fångstbegränsningen på 2 stycken laxartade fiskar per fiskekort.
 • Vid pågående fiske skall spö/spön hållas i direkt närhet, samt man får inte ockupera fler än en fiskeplats.
 • Fisktillsyningsmännen är försedda med särskilt märke eller bricka och det åligger den fiskande vid kontroll att uppvisa fiskekort samt legitimation.Vid begäran skall även utrustning och fångst uppvisas. Anslag vid vattnet eller tillsägelse från fisketillsynsman äger samma giltighet som dessa regler.
 • Eldningsförbud råder överallt förutom vid iordningställda eldstäder.
 • Köpt kort makuleras inte.
 • Den som bryter mot någon av ovanstående regler riskerar att förlora sin fiskerätt och kan riskera att omedelbart avvisas. Vid fiske gäller laga ansvar.Läs mer här

Området vid Hallsjön

Området kring Hallsjön har väl röjda stigar, vindskydd och grillplatser. Servicen för funktionshindrade, som önskar prova på sportfiske, är god med båt, handikappbrygga och handikapptoalett. Man kan också promenera runt sjön som mäter 4 km. Vill man hellre ta en promenad för att titta på Vänern kan man fortsätta med bilen till vägen tar slut och sedan gå till utsiktsplatsen Predikstolen.

Ekoparken, allemansrätt, djur och eldning
Speciella regler gäller för ekoparken Halle- och Hunneberg och en översikt kan du se här. Tänk på att området är fullt av djurliv med älg, bäver och annat vilt. Tänk även på att häckningstiden för djur och fåglar är på våren så var varsam i naturen.

I närheten