Se & göra

Borgviks museum

Grums, Värmlands län

Kategori

  • Att göra

Unikt museum i centrala Borgvik.

Om Borgviks musuem

Borgviks Bruk AB var inte bara järnbruk utan även en betydande jordbruksegendom med stor besättning av mjölkor och omfattande spannmålsproduktion. Museet var från början ett spannmålsmagasin som användes för torkning av spannmål. Från sågen på andra sidan älven hämtades spån och annat avfall till pannhuset alldeles bredvid. Därifrån blåstes varmluft in i magasinets källare.

I samband med Billeruds 100-års jubileum 1983 byggdes magasinet om till museum och en utställning om skogen och skogsbruk visades. Det finns också möjlighet att digitalt söka historisk information om platser och personer i Borgvik.

Läs mer om Borgviks museum här.

I närheten