Viktigt att veta

Stora regnmängder och skyfall i Dalsland

I och med kraftigt regn och skyfall i Dalsland så har vägar och framkomlighet påverkats i området vilket även kan ha påverkan på framkomligheten på Vänerleden. I dagsläget har vi inga rapporter om avstängda vägar, men vägar och underlag på delar av sträckningen mellan Dals Långed och Åmål kan dock ha påverkats och försämrats. Iaktta därför extra försiktighet när ni cyklar i området och rapportera gärna eventuella hinder och försämrad framkomlighet på Vänerleden.

Omledning och felaktig skyltning mellan Välsviken och Alster, Karlstad kommun

En omledning av Vänerleden har gjorts mellan Välsviken och Alster på grund av bygg- och vägarbeten vid Välsviken som begränsar framkomligheten på tidigare dragning, se bifogad karta. Omskyltning av omledningen har försenats och genomförs inom kort.

GPX-filer och kartor på webben har korrekt sträckning och kan följas till dess att skyltningen justerats.

Omledning och felaktig skyltning vid Rödjan, Mariestads kommun

En omledning av Vänerleden har gjorts förbi Rödjan på grund av bygg- och vägarbeten som begränsar framkomligheten på tidigare dragning, se bifogad karta. Omskyltning av omledningen har försenats och genomförs inom kort.

GPX-filer och kartor på webben har korrekt sträckning och kan följas till dess att skyltningen justerats.