Se & göra

Källby hallar

Götene, Västra Götalands län

Kategori

  • Att göra
  • Sevärdhet

Hedniska och kristna runstenar

Stenarna

Den norra stenen är hednisk och visar en horn och fjäderprydd man som knyter ett bälte runt livet. Det kan föreställa asaguden Tor som knyter sitt berömda styrkebälte "meginjordr". Det saknas dock Tors mest kända attribut, hammaren Mjölner, men den kan ha funnits på en nu mer avbruten del av stenen. Denna sten är förmodligen ursprunglig på platsen, medan den södra stenen är ditforslad, tack vare Magnus Gabriel De la Gardie och fornforskaren Johan Hadorph, från att ha legat som en spång över en bäck i Skälvum. Stenen är kristen och har ett kors. Genom att ställa stenarna mot varandra blev de en symbol för kampen mellan hedendom och kristendom på 1000-talet.

Text på stenarna

Den hedniska stenen bär texten: Styriaki satti sten thannsi iftir kaur fadhur sin. Styråke satte denna sten efter sin far Kaur

Den kristna stenen har en något längre text som lyder: UlfR auk Ragnarr restu sten thannsi aeftiR Fara fadhur sin kristin man, saR hafdhir godha tro til Gudhs. Ulf och Ragnar, de båda reste denna sten efter sin fader .... kristen man. Han hade god tro till Gud.

Denna sten är Västergötlands ståtligaste, 4,40 meter hög och 1,27 meter bred, bägge är av sandsten.

Gravfält

Kring runstenarna har funnits ett större gravfält, av detta återstår nu bara fem högar. Lite längre åt norr finns ytterligare några gravhögar och en domarring. Enligt lokal sägen så skall de båda kullarna som runstenarna står på innehålla massgravar från ett slag som stod här i närheten.

Hitta hit kollektivt

Med Västtågen (Kinnekulletåget) kan du ta dig till detta besöksmål genom att hoppa av vid Källby station. Sök efter tidtabell 63 Hallsberg – Mariestad – Lidköping – Herrljunga på Samtrafikens ResRobot eller sök din resa i appen Västtrafik To Go alternativt i reseplaneraren.

Vid frågor eller för mer information gå in på www.vasttrafik.se

I närheten