Se & göra

Getgarsudde, Grums

Värmlands län, Grums

Kategori

  • Sevärdhet

Getgarsudde är ett naturreservat på en udde i Vänern.

Längd: 2,3 km
Avstånd från Grums: cirka 10 km
Terräng: medelsvår
Här finns en vandringsled, som är relativt kuperad, och leder rakt in i naturreservatet. Leden lämpar sig inte för barnvagn. Längs leden kan man se en serie av strandvallar av klappersten, som illustrerar förändringen av strandens läge till följd av landhöjningen. Området vid Getgarsudde har högt naturvärde och stor betydelse för allmänhetens friluftsliv. Det finns intressanta strandhällar och hällmarkstallskog på en obebyggd del av Vänerstranden.