Se & göra

Fengersfors Bruk

Åmål, Västra Götalands län

Kategori

  • Att göra
  • Sevärdhet

Årets industriminne 2015

Grundades år 1796

Fengersfors bruk och samhälle delar historia med många andra bruk och bruksorter runt om i Sverige. Bruket grundades som järnbruk i slutet av sjuttonhundratalet och lades ned 1884. Startade om som pappersbruk i början av 1900-talet och försattes i konkurs 1968. Uppstartat igen med ny ägare och med stöd av stat och kommun, slutgiltlig nedläggning 1978.

Småindustri, byggnadsvårdare och konsthantverkare

1980-talet präglades av låg aktivitet och under tidigt nittiotal började området fyllas med småindustri, byggnadsvårdare och konsthantverkare. Under 2000-talet har bruket i konstnärskooperativet Not Quites regi utvecklats till ett av Dalslands mest etablerade besöksmål.

Årets industriminne

2015 tilldelades Fengersfors bruk utmärkelsen Årets industriminne. Bruket är mycket välbevarat och många av maskinerna är fortfarande kvar. Det finns flera informationstavlor med berättelser och fakta om livet på Fengersfors Bruk.