Se & göra

Dyröns naturreservat

Kristinehamn, Värmlands län

Kategori

  • Promenad
  • Att göra
  • Vandring

Naturreservat med vandringled genom skog och hagmark till storslagen utsikt mot innanhavet Vänern.

Naturreservatet har en varierad natur och utöver vandring i skog och hagmark finns även dramatiska klippstränder, ett rikt fågelliv och vackert småskaligt jordbruk med anor från 1500-talet. Vandringsleden är 2,7 km en väg.

Djur- och naturliv
Reservatet består av cirka 200 hektar mark och lika mycket vatten. Här finns bland annat stor blåklocka, blåsippa och svinrot. Det finns även en mängd olika fåglar och tidvis är fågelsången öronbedövande. Flera ovanliga arter som mindre hackspett, stjärtmes, entita, stenknäck men även en och annan havsörn kan du hitta här.

Framkomlighet
Ta dig till reservatet via landsväg (från Rv26 och vidare Medhamnsvägen) eller sjövägen. Under betessäsongen är det olämpligt att ha med hunden, då kor inte tycker om hundar.
Obs: Korna släpps ut på bete tidigast 1 maj 2023.

Leden är väl uppmärkt och rastplats finns ute på udden vid ledens ände.