Se & göra

Blombergs badplats

Götene, Västra Götalands län

Kategori

  • Att göra

Badplats nedanför Kinnekulles västsluttning

Blombergs badplats

Det finns även gräsytor där man kan breda ut sin filt för att ligga och njuta i solen. Viken är långgrund och ganska skyddad så den passar bra för barnen.

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är Sveriges andra biosfärområde utsett av Unesco 2010. Geografiskt sträcker sig Biosfärområdet från Sjötorp och Torsö i norr till Kållandsö och Läckö slott i väster. Biosfärområden bildas för att utveckla metoder för långsiktigt hållbart samspel mellan människa och miljö. Lokal samverkan är grunden!

Grillplats: Finns vid badplatsen.

Parkeringsmöjlighet

Vid badet i Källby är det cirka 50 meter till badplatsen från en mindre markerad bilparkering. Denna badplats klassas som ett EU-bad. Som EU-bad räknas alla bad som har mer än 200 badande per dag i snitt. De lyder under EU direktivet med provtagning minst 3-4 gånger under badsäsongen.

Toalett: Vid Badplatsen finns en toalett som är tillgänglig för att alla, inklusive människor med olika funktionsnedsättningar, framförallt rörelsehinder.

Sophantering: En sopcontainer finns för användning under badsäsong.

Vid olyckstillbud

En platsskylt finns vid badplatsen med syfte att förkorta insatstiden för räddningsinsatser genom att underlätta identifiering av den aktuella platsen. För en person som saknar lokalkännedom eller är skärrad kan det vara mycket svårt att utan information identifiera sin position vid en nödsituation.

Hitta hit kollektivt

Med Västtågen (Kinnekulletåget) kan du ta dig till detta besöksmål genom att hoppa av vid Blomberg station. Sök efter tidtabell 63 Hallsberg – Mariestad – Lidköping – Herrljunga på Samtrafikens ResRobot eller sök din resa i appen Västtrafik To Go alternativt i reseplaneraren.

Vid frågor eller för mer information gå in på www.vasttrafik.se

I närheten