Se & göra

Visnums-Kils lederna

Värmlands län, Kristinehamn

Kategori

  • Vandring

Vandra tre kvalitetsmärkta Värmlandsleder: Prästöleden, Nötöleden och Arskagsleden. Lugn och vacker natur med utsikt över
Vänern, söder om Kristinehamn.

Här möts du av varierande natur, betande djur, havsörnar och ovanliga hackspettar. Området är även känt för sina grova gamla ekar, lövrika skogar och utsikten över Vänern. Det flacka landskapet med slingrande åsar bildar en mosaik av olika naturtyper. Lederna ligger i naturreservatet Nötön-Åråsviken som har tre olika entréer med parkering: Linsön, Nötön och Arskagen. Nötöns ändmoräner anses vara bland de vackraste i landet. De bildades då inlandsisen drog sig tillbaka norrut för ca 10 000 år sedan. Här finns goda chanser att se flera sorters djur och skiftande natur. Särskilt fågellivet är uppmärksammat.

Prästöleden 5,6 km

Prästöleden börjar vid reservatets nordligaste entré. Stora delar av Linsön har tidigare varit åkermark men nu hålls markerna öppna av betesdjur. Ca 700 meter från parkeringen ligger Linsöstugan, en raststuga med torrdass, eldstad och rastbord. Vill du tälta är detta en lämplig plats, det går även bra att övernatta i stugan (ingen bokning). På norra udden finns ett utkikstorn där du får fin utsikt över Kilsviken. Längst ut på Prästöudden finns en rastplats med vy över Vänern.

Nötöleden 5,5 km

Nötöleden börjar vid reservatets mellan-entré. Efter 1,6 km kommer du till Hästudden, en rastplats med eldstad, rastbord, torrdass och en härlig utsikt över Vänern. Detta är en lämplig plats för tältning. Vid Österöstugan finns kamin, torrdass och rastbord.

Arskagsleden 5,6 km

Arskagsleden börjar vid reservatets sydligaste entré. Vid Sandholmsudden öppnar skogen upp sig till en glänta och här finns ett rastbord. Längst söderut på leden kommer du till Arskagsudden, en öppen ängmark med utsikt över Vänern. Här finns vindskydd, eldstad, rastbord och torrdass. Vill du tälta är detta en lämplig plats. Söderut breder Åråsviken ut sig, viken är en labyrint av moränryggar, vassområden och öppet vatten. Här regerar fiskgjuse, bäver och rördrom. Från vassen hörs rörsångarnas rytmiska pladder.

Ladda upp kartan på Visnums-Kilslederna

Kor på leden!

Ny info: 2021-10-11
Korna har gått hem och betar inte längre för denna säsong på leden. Det betyder att hundar återigen är välkomna på lederna. Korna kommer komma i vår igen.

Framkomlighet

Lederna är väl uppmärkta med orange färg på stolpar och träd och du kan lätt vandra utan karta. Visnums-Kils lederna är kvalitetssäkrade Värmlandsleder och uppfyller ett stort antal kriterier i form av bland annat löpande skötsel, information och märkning. Lederna är öppna året runt. Vägarna till reservaten är öppna på samma vis som under sommaren, men det är inte någon vinterväghållning och lederna skottas inte.

Fler tips på att vandra i Kristinehamn hittar du på Vandra sidan

I närheten